[ Welkom ] [ Het waarom ] [ QTH Locator ] [ PA4TON ] [ Examen eisen ] [ Examens 1 ] [ Examens 2 ]
[ Examens 3 ] [ Stel zelf samen ] [ Vragen per Module ] [ Lijsten / Tabellen ] [ Statistieken ] [ Referenties ] [ Linkjes ]

Module : Condensatoren


Totaal aantal vragen : 10

Vraag 1
In een hoogfrequentkring wordt een vaste condensator van 80 pF in serie geschakeld met een variabele condensator.
De capaciteit van de variabele condensator kan worden ingesteld tussen 20 en 80 pF.

De kring ziet een capaciteitsvariatie van:


Kies het juiste antwoord:
100 tot 180 pF
20 tot 80 pF
4 tot 40 pF
16 tot 40 p

Vraag 2
Bij welke schakeling is het spanningsverschil tussen X en Y nul ?Kies het juiste antwoord:
alleen in schakeling 1
bij geen van beide schakelingen
in beide schakelingen
alleen in schakeling 2

Vraag 3
Op de ingang is een pulsvormige spanning aangesloten.

De (onbelaste) uitgangsspanning is:Kies het juiste antwoord:
40/π V
20 V
40 V
10 V

Vraag 4
De condensator in de schakeling moet minsten geschikt zijn voor een spanning van:Kies het juiste antwoord:
100 V
50 V
75V
150 V

Vraag 5
De impedantie van de schakeling is:Kies het juiste antwoord:
700 Ω
500 Ω
400 Ω
300 Ω