[ Welkom ] [ Het waarom ] [ QTH Locator ] [ PA4TON ] [ Examen eisen ] [ Examens 1 ] [ Examens 2 ]
[ Examens 3 ] [ Stel zelf samen ] [ Vragen per Module ] [ Lijsten / Tabellen ] [ Statistieken ] [ Referenties ] [ Linkjes ]

Module : Condensatoren


Totaal aantal vragen : 10

Vraag 1
Een condensator wordt gevormd door twee geleiders met daartussen een diëlectricum.

De capaciteit wordt groter naarmate de:


Kies het juiste antwoord:
afstand tussen de geleiders vergroot wordt
diëlectrische constante verlaagd wordt
afstand tussen de geleiders verkleind wordt
oppervlakte van de geleiders verkleind wordt

Vraag 2
Een condensator wordt gevormd door twee geleiders met daartussen een diëlectricum.

De capaciteit zal kleiner worden naarmate:


Kies het juiste antwoord:
de oppervlakte van de geleiders vergroot wordt
de afstand tussen de geleiders vergroot wordt
de diëlectrische constante verhoogd wordt
de afstand tussen de geleiders verkleind wordt

Vraag 3
Tussen de platen van een luchtcondensator wordt een passende plaat geschoven met een diëlektrische constante van 5.

De waarde van de capaciteit zal nu:Kies het juiste antwoord:
25 maal zo groot worden
gelijk blijven
5 maal zo klein worden
5 maal zo groot worden

Vraag 4
Een luchtcondensator bestaat uit 2 koperplaten.
De oppervlakte van deze platen wordt 2 x zo groot gemaakt.

De capaciteit zal:


Kies het juiste antwoord:
verdubbelen
halveren
4 x zo groot worden
gelijk blijven

Vraag 5
De diëlectrische constante van lucht is ongeveer:


Kies het juiste antwoord:
2
0
4
1