[ Welkom ] [ Het waarom ] [ QTH Locator ] [ PA4TON ] [ Examen eisen ] [ Examens 1 ] [ Examens 2 ]
[ Examens 3 ] [ Stel zelf samen ] [ Vragen per Module ] [ Lijsten / Tabellen ] [ Statistieken ] [ Referenties ] [ Linkjes ]

Module : Vermogens, dB


Totaal aantal vragen : 10

Vraag 1
Het signaal van een EZB-amateurzender heeft het getekende spectrum.
Het vermogen van de restdraaggolf is 10 milliwatt.

Het vermogen van de zijband is:Kies het juiste antwoord:
100 W
10 W
1 W
100 mW

Vraag 2
Hoeveel vermogen wordt gedissipeerd in de verzwakker?Kies het juiste antwoord:
5 W
9 W
1 W
10 W

Vraag 3
Tussen twee versterkertrappen is een passief filter geschakeld.

De totale versterking tussen A en B is:Kies het juiste antwoord:
5 dB
15 dB
25 dB
500 dB

Vraag 4
De antennes zijn opgesteld in de vrije ruimte.
Met deze opstelling wordt de propagatieverzwakking op 432 MHz vergeleken met die op 144 MHz.
De zend- en ontvangantennes zijn verticale halvegolfdipolen voor de aangegeven frequenties.

De door de ontvangantenne afgegeven spanning is op 432 MHz ten opzichte van 144 MHz:Kies het juiste antwoord:
3 maal zo groot
1/3
gelijk
6 maal zo groot

Vraag 5
Tussen de antennes van een mobiele zender en een vaste ontvanger bestaat vrij zicht.
Er treden geen reflecties op.

Als de afstand van de zender tot de ontvanger wordt verdubbeld dan zal de afgegeven spanning van de ontvangantenne:


Kies het juiste antwoord:
gelijk blijven zolang de zender in zicht is
verminderen tot een kwart van zijn vorige waarde
verminderen tot de helft van zijn vorige waarde
variƫren op een onvoorspelbare wijze