[ Welkom ] [ Het waarom ] [ QTH Locator ] [ PA4TON ] [ Examen eisen ] [ Examens 1 ] [ Examens 2 ]
[ Examens 3 ] [ Stel zelf samen ] [ Vragen per Module ] [ Lijsten / Tabellen ] [ Statistieken ] [ Referenties ] [ Linkjes ]

Module : Vermogens, dB


Totaal aantal vragen : 10

Vraag 1
Van een zendereindtrap is het stuurvermogen 0,5 watt en het afgegeven vermogen is 5 watt.

De vermogensversterking is:


Kies het juiste antwoord:
2,5 dB
10 dB
5_dB
20 dB

Vraag 2
Een ontvangen signaalsterkte rapport is 'S-9 plus 20 dB'.

Indien van de beluisterde zender het vermogen wordt gereduceerd van 150 W naar 15 W, dan behoort het signaalsterkte rapport te zijn:


Kies het juiste antwoord:
S-9 plus 30 dB
S-9 plus 40 dB
S-9
S-9 plus 10 dB

Vraag 3
Een ontvangen signaalsterkte rapport is 'S-9 plus 20 dB'.

Indien van de beluisterde zender het vermogen wordt verhoogd van 4 W naar 400 W, dan behoort het signaalsterkte rapport te zijn:


Kies het juiste antwoord:
S-9 plus 10 dB
S-9 plus 30 dB
S-9 plus 40 dB
S-9

Vraag 4
Een signaalsterkte wordt gerapporteerd als 'S-9 plus 20 dB'.

Indien van de beluisterde zender het vermogen wordt gereduceerd van 150 W naar 15 W,
dan behoort het signaalsterkte rapport te zijn:


Kies het juiste antwoord:
S-9 plus 10 dB
S-9
S-9 plus 30 dB
S-9 plus 20 dB

Vraag 5
Een gevoelige CW-ontvanger voor de 28 MHz band heeft omschakelbare middenfrequentfilters.

Als de middenfrequent bandbreedte wordt omgeschakeld van 500 Hz naar 1000 Hz, dan zal het ruisvermogen aan de ingang van de productdetector:


Kies het juiste antwoord:
verdubbelen
verviervoudigen
halveren
gelijk blijven