[ Welkom ] [ Het waarom ] [ QTH Locator ] [ PA4TON ] [ Examen eisen ] [ Examens 1 ] [ Examens 2 ]
[ Examens 3 ] [ Stel zelf samen ] [ Vragen per Module ] [ Lijsten / Tabellen ] [ Statistieken ] [ Referenties ] [ Linkjes ]

Module : Vermogens, dB


Totaal aantal vragen : 10

Vraag 1
Het zendvermogen van een zender wordt verlaagd van 16 watt naar 4 watt.

Hierdoor zal de hoogfrequentstroom in de antenne:


Kies het juiste antwoord:
2 x zo klein worden
4 x zo klein worden
16 x zo klein worden
8 x zo klein worden

Vraag 2
Bij een ingangsspanning van 1 microvolt bedraagt de signaalruisverhouding aan de uitgang van een ontvanger 20 dB.

Dit gegeven geeft een beeld van de:


Kies het juiste antwoord:
veraf-selectiviteit van de ontvanger
stabiliteit van de ontvanger
spiegelonderdrukking van de ontvanger
gevoeligheid van de ontvanger

Vraag 3
Een zendereindtrap heeft een rendement van 60%.
Bij een voedingspanning van 10 volt bedraagt de door de eindtrap opgenomen stroom 10 ampère.
De coaxiale kabel naar de antenne geeft een vermogensverlies van 30%.

Het aan de antenne afgegeven vermogen is:


Kies het juiste antwoord:
18 W
28 W
12 W
42 W

Vraag 4
De eindtrap van een transistorzender neemt van de voeding, bij een spanning van 20 volt, 1,5 ampère op.
Het uitgangsvermogen van deze zender is 20 watt.

Het rendement van de eindtrap is:


Kies het juiste antwoord:
66,6%
50%
33,3%
75%

Vraag 5
Een zendereindtrap, ingesteld in klasse B, wordt maximaal uitgestuurd door een 100% in amplitude gemoduleerde draaggolf.
Het uitgangsvermogen van de draaggolf is 100 watt.

Als deze eindtrap maximaal wordt uitgestuurd door een enkelzijbandsignaal bedraagt het uitgangsvermogen (PEP):


Kies het juiste antwoord:
100 W
400 W
200 W
50 W