[ Welkom ] [ Het waarom ] [ QTH Locator ] [ PA4TON ] [ Examen eisen ] [ Examens 1 ] [ Examens 2 ]
[ Examens 3 ] [ Stel zelf samen ] [ Vragen per Module ] [ Lijsten / Tabellen ] [ Statistieken ] [ Referenties ] [ Linkjes ]

Module : Vermogens, dB


Totaal aantal vragen : 10

Vraag 1
De Peak Envelope Power (PEP) van deze gemoduleerde hf-spanning over een 75Ω belastingsweerstand is:Kies het juiste antwoord:
37,5 W
50 W
16,6 W
75 W

Vraag 2
De uitgang van een amateurzender is afgesloten met 50 Ω. Op een oscilloscoop zien we het onderstaande beeld.

De Peak Envelope Power (PEP) is:Kies het juiste antwoord:
2 W
4 W
16 w
8 W

Vraag 3
Het uitgangsvermogen van de zender is:Kies het juiste antwoord:
400 mW
2 W
4 W
200 mW

Vraag 4
Met de schakeling wordt de peak envelope power (PEP) van een enkelzijbandzender gemeten.

De condensator moet een waarde van ongeveer 2 μF hebben om:Kies het juiste antwoord:
de aanwijzing de snelle veranderingen van de modulatie te laten volgen
uitstraling van harmonischen door de meter te voorkomen
de aanwijzing onafhankelijk te maken van de golfvorm van de omhullende
de effectieve waarde van de HF wisselspanning te meten

Vraag 5
Een EZB-zender wordt gestuurd met een dubbeltoon (1100 Hz en 1900 Hz, van gelijke amplitude).
De meter wijst 71 volt aan.

De Peak Envelope Power (PEP) bedraagt:Kies het juiste antwoord:
71 W
150 W
100 W
50 W