[ Welkom ] [ Het waarom ] [ QTH Locator ] [ PA4TON ] [ Examen eisen ] [ Examens 1 ] [ Examens 2 ]
[ Examens 3 ] [ Stel zelf samen ] [ Vragen per Module ] [ Lijsten / Tabellen ] [ Statistieken ] [ Referenties ] [ Linkjes ]

Module : Modulatie


Totaal aantal vragen : 2

Vraag 1
Een met spraak in frequentie gemoduleerd signaal heeft de volgende eigenschap:


Kies het juiste antwoord:
de bandbreedte is onafhankelijk van de modulatie
alle zijbandcomponenten hebben gelijke amplitude
de frequentie wordt gevarieerd door de modulatie
het aantal zijbandcomponenlen is onafhankelijk van de modulatie

Vraag 2
Een 2-meter FM-zender wordt gemoduleerd met een 1000 Hz toon waarvan de amplitude constant is.
De frequentiezwaai bedraagt 3 kHz.

Hierbij ontstaan:


Kies het juiste antwoord:
meer dan twee zijbandfrequenties
één zijbandfrequentie
twee zijbandfrequenties
geen zijbandfrequentie