[ Welkom ] [ Het waarom ] [ QTH Locator ] [ PA4TON ] [ Examen eisen ] [ Examens 1 ] [ Examens 2 ]
[ Examens 3 ] [ Stel zelf samen ] [ Vragen per Module ] [ Lijsten / Tabellen ] [ Statistieken ] [ Referenties ] [ Linkjes ]

Module : Modulatie


Totaal aantal vragen : 10

Vraag 1
De bandbreedte van een FM-signaal:


Kies het juiste antwoord:
is altijd kleiner dan de bandbreedte van een AM-signaal
is gelijk aan 2 maal de bandbreedte van het modulerende signaal
is onafhankelijk van het modulerende signaal
hangt af van de toegepaste modulatie-index

Vraag 2
Tijdens het moduleren van een FM-telefoniezender met een toon van constante amplitude varieert:


Kies het juiste antwoord:
de frequentiezwaai van het uitgezonden signaal
de frequentie van het uitgezonden signaal
de amplitude van het uitgezonden signaal
de frequentie en de amplitude van het uitgezonden signaal

Vraag 3
Een FM-zender wordt gemoduleerd met een toon van 2500 Hz.
De frequentiezwaai is 10 kHz.

De modulatie-index is:


Kies het juiste antwoord:
40
4
2,5
0,25

Vraag 4
De frequentiezwaai van een FM-zender wordt vergroot van 2 kHz naar 3 kHz.

Het zendvermogen van de zender:


Kies het juiste antwoord:
wordt 2/3 maal de vroegere waarde
biijft gelijk
wordt 9/4 maal de vroegere waarde
wordt 3/2 maal de vroegere waarde

Vraag 5
De frequentiezwaai van een fasegemoduleerd (PM) signaal wordt bepaald door:


Kies het juiste antwoord:
de frequentie van de draaggolf èn de frequentie van het modulerende signaal
alleen de frequentie van het modulerende signaal
de amplitude èn de frequentie van het modulerende signaal
alleen de amplitude van het modulerende signaal