[ Welkom ] [ Het waarom ] [ QTH Locator ] [ PA4TON ] [ Examen eisen ] [ Examens 1 ] [ Examens 2 ]
[ Examens 3 ] [ Stel zelf samen ] [ Vragen per Module ] [ Lijsten / Tabellen ] [ Statistieken ] [ Referenties ] [ Linkjes ]

Module : Modulatie


Totaal aantal vragen : 10

Vraag 1
Een ideale enkelzijbandzender wordt met één sinusvormige toon van 1000 Hz uitgestuurd.
Het uitgangssignaal wordt op een oscilloscoop zichtbaar gemaakt.

Het juiste beeld is:Kies het juiste antwoord:
beeld 2
beeld 1
beeld 3
beeld 4

Vraag 2
Een enkelzijbandzender wordt met twee even sterke sinusvormige audiosignalen van respectievelijk 800 Hz en 1000 Hz uitgestuurd.
Het uitgangssignaal wordt zichtbaar gemaakt op een oscilloscoop.

Dit beeld geeft aan dat een van de zendertrappen:Kies het juiste antwoord:
niet lineair is
veel harmonischen produceert
overstuurd wordt
te weinig uitgestuurd wordt

Vraag 3
Een enkelzijbandzender wordt met twee even sterke sinusvormige audiosignalen van respectievelijk 800 Hz en 1000 Hz uitgestuurd.
Het uitgangssignaal wordt zichtbaar gemaakt op een oscilloscoop.

Dit beeld geeft aan dat de zender:Kies het juiste antwoord:
veel harmonischen produceert
overstuurd wordt
niet stabiel is
goed werkt

Vraag 4
In een EZB-amateurzender wordt de modulatie verkregen door middel van een balansmodulator.
Daarachter is een zijbanddoorlaatfilter geschakeld.

De gangbare bandbreedte van dit filter voor goed verstaanbare spraak bedraagt:


Kies het juiste antwoord:
1200 Hz
9600 Hz
2400 Hz
4800 Hz

Vraag 5
Een EZB-zender met onderdrukte draaggolf wordt gemoduleerd met spraak waaruit alle frequenties beneden 500 Hz en boven 2500 Hz zijn gefilterd.

De bandbreedte van deze zender is:


Kies het juiste antwoord:
2000 Hz
500 Hz
2500 Hz
5000 Hz