[ Welkom ] [ Het waarom ] [ QTH Locator ] [ PA4TON ] [ Examen eisen ] [ Examens 1 ] [ Examens 2 ]
[ Examens 3 ] [ Stel zelf samen ] [ Vragen per Module ] [ Lijsten / Tabellen ] [ Statistieken ] [ Referenties ] [ Linkjes ]

Module : Modulatie


Totaal aantal vragen : 10

Vraag 1
Een met spraak in amplitude gemoduleerd hf-signaal (A3E) heeft als eigenschap:


Kies het juiste antwoord:
de bandbreedte is onafhankelijk van de frequentie van het modulerend signaal
de frequentie van de draaggolf is constant
de fase van de draaggolf varieert in het ritme van de modulatie
alle zijbandcomponenten hebben gelijke amplitude

Vraag 2
Een AM gemoduleerd hf-signaal heeft een bandbreedte van 10 kHz.
De hoogste frequentie welke in het modulerende lf-signaal voorkomt, is:


Kies het juiste antwoord:
10 kHz
2,5 kHz
5 kHz
20 kHz

Vraag 3
De schakeling stelt voor:Kies het juiste antwoord:
frequentiediscriminator
dubbelfasige gelijkríchter
spanningsverdubbelaar
balansmodulator

Vraag 4
In een enkelzijbandzender kiest men bij voorkeur voor een balansmodulator omdat hiermee:


Kies het juiste antwoord:
modulatie-oversturing van de eindtrap wordt voorkomen
het zendvermogen (P.E.P) van het uitgezonden signaal wordt verminderd
de draaggolf wordt onderdrukt
minder harmonischen ontstaan

Vraag 5
Een oscilloscoop, aangesloten op de antenne-aansluiting van een zender welke gemoduleerd is met spraak, vertoont het getoonde beeld.

De zender is:Kies het juiste antwoord:
een FM-zender
een EZB-zender met onderdrukte draaggolf
een EZB-zender met volle draaggolf
een AM-zender