[ Welkom ] [ Het waarom ] [ QTH Locator ] [ PA4TON ] [ Examen eisen ] [ Examens 1 ] [ Examens 2 ]
[ Examens 3 ] [ Stel zelf samen ] [ Vragen per Module ] [ Lijsten / Tabellen ] [ Statistieken ] [ Referenties ] [ Linkjes ]

Module : Modulatie


Totaal aantal vragen : 10

Vraag 1
Een hf-draaggolf wordt amplitude gemoduleerd met spraak.

Constant blijft:


Kies het juiste antwoord:
de frequentie van de hf-draaggolf
de frequentie van het modulerende signaal
de amplitude van de hf-draaggolf
de amplitude van de hf-draaggolf en de frequentie van het modulerende signaal

Vraag 2
Een oscilloscoop, aangesloten op de antenne-aansluiting van een zender, vertoont het volgende beeld:

Dit duidt op een:Kies het juiste antwoord:
FM-zender gemoduleerd met een toon
FM-zender met sterke tweede harmonische
AM-zender gemoduleerd met een toon
EZB-zender gemoduleerd met een toon

Vraag 3
Gegeven is het frequentiespectrum van een met één toon gemoduleerde AM-zender.

De met '2' aangeduide lijn stelt voor de:Kies het juiste antwoord:
lage zijband
draaggolf
hoge zijband
toon

Vraag 4
Een draaggolf is 100% in amplitude gemoduleerd met één laagfrequent sinusvormig signaal.

De in het uitgezonden signaal aanwezige hoogfrequent componenten zijn aangegeven in:Kies het juiste antwoord:
figuur 1
figuur 3
figuur 4
figuur 2

Vraag 5
De draaggolf van een AM-zender wordt met één toon gemoduleerd.
Het uitgangssignaal wordt op een oscilloscoop zichtbaar gemaakt.
De oscilloscoop is gesynchroniseerd met het toonsignaal.

Het juiste beeld is:Kies het juiste antwoord:
beeld 3
beeld 1
beeld 2
beeld 4