[ Welkom ] [ Het waarom ] [ QTH Locator ] [ PA4TON ] [ Examen eisen ] [ Examens 1 ] [ Examens 2 ]
[ Examens 3 ] [ Stel zelf samen ] [ Vragen per Module ] [ Lijsten / Tabellen ] [ Statistieken ] [ Referenties ] [ Linkjes ]

Module : Voorschriften 2005 - 2019


Totaal aantal vragen : 10

Vraag 1
Welke combinatie van mogelijkheden mag de radiozendamateur met een F-registratie gebruiken?


Kies het juiste antwoord:
zendvermogen 120 W; frequentie 29,9 MHz
zendvermogen 400 W; frequentie 138,0 kHz
zendvermogen 120 W; frequentie 3400,1 MHz
zendvermogen 400 W; frequentie 1250,1 MHz

Vraag 2
Bij overtreding van de 'Voorschriften en beperkingen' is de Minister van Economische Zaken bevoegd:

1. u een geheel of gedeeltelijk zendverbod op te leggen;
2. uw zendinstallatie te vernietigen.

Juist is:


Kies het juiste antwoord:
zowel 1 als 2
alleen 1
alleen 2
geen van beide

Vraag 3
In het geval van een FM-zender wordt volgens de 'gebruikersbepalingen' onder zendvermogen verstaan:


Kies het juiste antwoord:
het door de eindtrap opgenomen gelijkstroomvermogen
het door de voeding geleverde gelijkstroomvermogen
het door de antenne afgegeven gemiddelde hoogfrequentvermogen
het door de zender afgegeven hoogfrequentvermogen

Vraag 4
In de 'Voorschriften en beperkingen' wordt onder het zendvermogen van een FM-zender verstaan:


Kies het juiste antwoord:
het door de antenne afgegeven gemiddelde hoogfrequentvermogen
het vermogen dat als gevolg van de constructie van de eindtrap niet kan worden overschreden
het product van de voedingsspanning en de gemiddelde stroom toegevoerd aan het deel van de eindtrap waarmee de antenne is gekoppeld
het door de direct met de antenne-inrichting te koppelen trap van het radiozendapparaat afgegeven gemiddeld vermogen, gerekend over een periode van de hoogfrequente uitgangswisselspanning tijdens het maximum van de omhullende (Peak Envelope Power)

Vraag 5
In het geval van een FM-zender wordt volgens de 'Voorschriften en beperkingen' onder het zendvermogen verstaan:


Kies het juiste antwoord:
het door de voeding geleverde gelijkstroomvermogen
het door de eindtrap opgenomen gelijkstroomvermogen
het door de zender afgegeven hoogfrequentvermogen
het door de antenne afgegeven gemiddelde hoogfrequentvermogen