[ Welkom ] [ Het waarom ] [ QTH Locator ] [ PA4TON ] [ Examen eisen ] [ Examens 1 ] [ Examens 2 ]
[ Examens 3 ] [ Stel zelf samen ] [ Vragen per Module ] [ Lijsten / Tabellen ] [ Statistieken ] [ Referenties ] [ Linkjes ]

Module : Voorschriften 2005 - 2019


Totaal aantal vragen : 10

Vraag 1
Gedurende een uitzending dient de radiozendamateur zijn roepletters:


Kies het juiste antwoord:
ten minste éénmaal per 5 minuten te vermelden
alleen op verzoek van het tegenstation te vermelden
ten minste éénmaal per 10 minuten te vermelden
niet te vermelden

Vraag 2
De roepletters moeten worden uitgezonden:


Kies het juiste antwoord:
bij het begin en het einde van elke uitzending ten minste één maal en tijdens de uitzending één maal per 5 minuten
telkens om de 5 minuten ten minste tweemaal in spraak of morsetekens
bij het begin en het einde van elke uitzending ten minste twee maal en tijdens de uitzending één maal per 5 minuten
bij het begin en het einde van elke uitzending ten minste één maal en tijdens de uitzending één maal per 10 minuten

Vraag 3
Bij draagbaar gebruik van een Nederlandse amateurzender in een ander CEPT-land moet aan de roepletters een / (breukstreep) worden toegevoegd gevolgd door:


Kies het juiste antwoord:
M
P
PM
MM

Vraag 4
Een radiozendamateur met een N-registratie wil bij een radiozendamateur met F-registratie zenden op een frequentie van 1297 MHz.

Dit is:


Kies het juiste antwoord:
toegestaan, mits de radiozendamateur met de F-registratie aanwezig is bij het radiozendapparaat
toegestaan, mits het zendvermogen maximaal25 watt bedraagt
niet toegestaan
toegestaan, mits de radiozendamateur met de N-registratie de roepletters van de radiozendamateur met de F-registratie gebruik

Vraag 5
Een N-vergunninghouder wil bij een F-vergunninghouder zenden op een frequentie van 1297 MHz.

Dit gebruik is:


Kies het juiste antwoord:
toegestaan, mits de N-vergunninghouder de roepletters van de F-vergunninghouder gebruikt
toegestaan, mits de F-vergunninghouder aanwezig is bij het radiozendapparaat
toegestaan, mits het zendvermogen maximaal 25 watt bedraagt
niet toegestaan