[ Welkom ] [ Het waarom ] [ QTH Locator ] [ PA4TON ] [ Examen eisen ] [ Examens 1 ] [ Examens 2 ]
[ Examens 3 ] [ Stel zelf samen ] [ Vragen per Module ] [ Lijsten / Tabellen ] [ Statistieken ] [ Referenties ] [ Linkjes ]

Module : Voorschriften 2005 - 2019


Totaal aantal vragen : 10

Vraag 1
Juist is:


Kies het juiste antwoord:
de 50 MHz frequentieband mag door de radiozendamateur met een F-registratie worden gebmikt met een zendvermogen van 400 W
de 50 MHz frequentieband mag door de radiozendamateur met een F-registratie worden gebruikt met een zendvermogen van 30 W
de 50 MHz frequentieband mag door de radiozendamateur met een F- of N-registratie worden gebruikt met een zendvermogen van 120 W
de 50 MHz frequentieband mag door de radiozendamateur met een F- of N-registratie worden gebruikt met een zendvermogen van 25 W

Vraag 2
De ITU regio I, waartoe Nederland behoort, omvat de volgende gebieden:


Kies het juiste antwoord:
alleen Nederland, België en Luxemburg
alleen de CEPT-landen
alleen Europa, Afrika en enkele Aziatische landen
alleen Europa

Vraag 3
De ITU radio regio II omvat het volgende gebied:


Kies het juiste antwoord:
Europa
Afrika
Amerika
Azië

Vraag 4
De volgende gebieden bevinden zich in ITU regio III:


Kies het juiste antwoord:
Noord- en Zuid-Amerika
Australië en China
Afrika en Australië
Europa en Afrika

Vraag 5
IARU-bandplannen dienen om:


Kies het juiste antwoord:
het aantal toegepaste klassen van uitzending te beperken
aan iedere amateur een vaste frequentie toe te wijzen
de bandbreedte van amateuruitzendingen te beperken
de storingen tussen amateurstations onderling te verminderen