[ Welkom ] [ Het waarom ] [ QTH Locator ] [ PA4TON ] [ Examen eisen ] [ Examens 1 ] [ Examens 2 ]
[ Examens 3 ] [ Stel zelf samen ] [ Vragen per Module ] [ Lijsten / Tabellen ] [ Statistieken ] [ Referenties ] [ Linkjes ]

Module : Voorschriften 2005 - 2019


Totaal aantal vragen : 10

Vraag 1
Volgens het Internationale Radioreglement is radiocommunicatie tussen amateurstations van verschillende landen:


Kies het juiste antwoord:
verboden indien de administratie van één der betrokken landen heeft laten weten hiertegen bezwaar te hebben
altijd toegestaan
alleen toegestaan als in het internationale amateuroverleg hierover een overeenkomst is bereikt
alleen toegestaan voor amateurs die hebben aangetoond teksten in morseschrift correct met de hand te kunnen seinen en correct op het gehoor te kunnen ontvangen

Vraag 2
Een amateurzender werkt met de klasse van uitzending F3E en een bandbreedte van 16 kHz.

Volgens de 'gebruikersbepalingen' mag deze zender niet werken op:


Kies het juiste antwoord:
145,995 MHZ
144,016 MHZ
145,160 MHz
145,500 MHz

Vraag 3
Radiozendamateurs met een F-registratie bij Agentschap Telecom mogen CW-verbindingen maken op 2197 meter.

De hiermee overeenkomende frequentie ligt in de band:


Kies het juiste antwoord:
13,57 - 13,78 kHz
135,7 - 137,8 kHz
13,57 - 13,78 MHz
1,357 - 1,378 MHz

Vraag 4
Het gebruik van amateurtelevisie met een bandbreedte van 6 MHz is toegestaan:


Kies het juiste antwoord:
vanaf 430 MHz en hoger
in alle frequentiebanden met uitzondering van de 30-meter band
in alle frequentiebanden mits het overige amateurradioverkeer hiervan geen storing ondervindt
vanaf 144 MHz en hoger

Vraag 5
Een radiozendamateur zendt een signaal uit met een bandbreedte van 2200 kHz.

Dit is:


Kies het juiste antwoord:
alleen toegestaan in amateurbanden vanaf 430 MHz en hoger
in de 2-meter amateurband toegestaan
in geen enkeie amateurband toegestaan
in aile amateurbanden toegestaan