[ Welkom ] [ Het waarom ] [ QTH Locator ] [ PA4TON ] [ Examen eisen ] [ Examens 1 ] [ Examens 2 ]
[ Examens 3 ] [ Stel zelf samen ] [ Vragen per Module ] [ Lijsten / Tabellen ] [ Statistieken ] [ Referenties ] [ Linkjes ]

Module : Voorschriften 2005 - 2019


Totaal aantal vragen : 10

Vraag 1
Bewering 1:
Een FM-zender wordt gebruikt voor het uitzenden van een digitaal TV-signaal.
De klasse van uitzending is F1D.


Bewering 2:
Een enkelzijbander met onderdrukte draaggolf wordt gemoduleerd met spraak signaal.
De klasse van uitzending is J3E.


Wat is juist ?


Kies het juiste antwoord:
alleen bewering 2
bewering 1 en bewering 2
geen van beide beweringen
alleen bewering 1

Vraag 2
Bewering 1:
Een dubbelzijband AM-zender wordt gemoduleerd met een spraaksignaal.
De klasse van uitzending is F3E.


Bewering 2:
Een FM-zender zendt een telegrafiesignaal uit, bestemd voor automatische ontvangst.
De klasse van uitzending is F1B.Kies het juiste antwoord:
alleen bewering 1
alleen bewering 2
geen van beide beweringen
bewering 1 en bewering 2

Vraag 3
Bewering 1:
Een enkelzijbandzender met onderdrukte draaggolf wordt gemoduleerd met een spraaksignaal.
De klasse van uitzending is J3E.

Bewering 2:
Een FM-zender zendt datasignalen uit.
De klasse van uitzending is F1D.


Wat is juist


Kies het juiste antwoord:
alleen bewering 1
bewering 1 en bewering 2
alleen bewering 2
geen van beide beweringen

Vraag 4
Bewering 1:
Een FM-zender wordt gemoduleerd met een spraaksignaal.
De klasse van uitzending is F3E.

Bewering 2:
Via een enkelzijbandzender met onderdrukte draaggolf worden met behulp van een hulpdraaggolf met de hand geseinde morsetekens verzonden.
De klasse van uitzending is J2A.


Wat is juist?


Kies het juiste antwoord:
alleen bewering 2
geen van beide beweringen
bewering 1 en bewering 2
alleen bewering 1

Vraag 5
Bewering 1:
Een enkelzijbandzender met onderdrukte draaggolf wordt gemoduleerd met een spraaksignaal.
De klasse van uitzending is G3E.

Bewering 2:
Een FM-zender wordt gebruikt voor het uitzenden van een analoog TV-signaal.
De klasse van uitzending is F1D.


Wat is juist?


Kies het juiste antwoord:
alleen bewering 2
bewering 1 en bewering 2
alleen bewering 1
geen van beide beweringen