[ Welkom ] [ Het waarom ] [ QTH Locator ] [ PA4TON ] [ Examen eisen ] [ Examens 1 ] [ Examens 2 ]
[ Examens 3 ] [ Stel zelf samen ] [ Vragen per Module ] [ Lijsten / Tabellen ] [ Statistieken ] [ Referenties ] [ Linkjes ]

Module : Voorschriften 2005 - 2019


Totaal aantal vragen : 7

Vraag 1
Bij onderzoek naar aanleiding van een klacht blijkt dat uw amateurzender storing veroorzaakt in een mobilofoonkanaal van de politie.

De Minister van Economische Zaken is in dit geval bevoegd:
1. het amateurapparaat in beslag te nemen en op uw kosten te vernietigen.
2. een geheel of gedeeltelijk zendverbod op te leggen.

Juist is ?


Kies het juiste antwoord:
zowel 1 als 2
alleen 2
geen van beide
alleen 1

Vraag 2
In de 'gebruikersbepalingen' wordt onder het radiostation verstaan, een of meer radiozendapparaten:


Kies het juiste antwoord:
met de daartoe behorende antenne-inrichtingen, noodzakelijk voor het op een locatie uitvoeren van een radiocommunicatiedienst in de zin van artikel 1.19 van het Radioreglement
waarvoor frequentieruimte is gereserveerd
met de daarbij behorende ontvang- en antenne-inrichtingen
die op het vaste adres staan opgesteld

Vraag 3
In de 'gebruikersbepalingen' wordt onder het radiostation verstaan:


Kies het juiste antwoord:
een of meer radiozendapparaten met de daartoe behorende antenne-inrichtingen
een inrichting waarmee bevoegde personen die geïnteresseerd zijn in radiotechniek onderlinge radioverbindingen onderhouden
een samenstel van radio-ontvang- en -zendapparaten voor het onderhouden van amateurradioverbindingen
een inrichting waarmee met toestemming van Agentschap Telecom technische onderzoekingen wordt gedaan

Vraag 4
In de 'gebruikersbepalingen' is onder meer bepaald dat de radiozendamateur:


Kies het juiste antwoord:
alleen radiozendapparaten mag gebruiken die van een toegestaan type zijn
tijdens de uitzendingen van een amateurstation hierbij altijd aanwezig dient te zijn
recht heeft op ongestoord gebruik van de aan de Amateurdienst toegewezen frequentiebanden
bij het gebruik van het amateurstation overlast in het radioverkeer dient te voorkomen

Vraag 5
In de 'gebruikersbepalingen' wordt onder het radiostation verstaan:


Kies het juiste antwoord:
de radiozendapparaten op het vaste adres
één of meer radiozendapparaten met de daartoe behorende antenne-inrichtingen
één of meer radiozendapparaten met uitzondering van radiozendapparaten die niet op het vaste adres staan opgesteld
één of meer radiozendapparaten met de daarbij behorende ontvangers