[ Welkom ] [ Het waarom ] [ QTH Locator ] [ PA4TON ] [ Examen eisen ] [ Examens 1 ] [ Examens 2 ]
[ Examens 3 ] [ Stel zelf samen ] [ Vragen per Module ] [ Lijsten / Tabellen ] [ Statistieken ] [ Referenties ] [ Linkjes ]

Module : Beveiliging Netspanning


Totaal aantal vragen : 8

Vraag 1
U moet een reparatie uitvoeren aan een 300 volt voeding.

Na het uitschakelen van de netspanning neemt u de volgende veiligheidsmaatregel:


Kies het juiste antwoord:
u ontlaadt alle condensatoren
u sluit de voeding aan de ingang kort
u wacht nog ongeveer 5 minuten voordat u begin
u verwijdert de zekeringen

Vraag 2
Een dipool wordt gevoed met behulp van een open lijn (kippenladder).
Het zendvermogen is 100 watt.

Ter beveiliging tegen aanraking van de open lijn kunt u het beste:


Kies het juiste antwoord:
geïsoleerd draad toepassen
veel spreiders toepassen
ongeïsoleerd draad toepassen
een waarschuwingsbord bij de open lijn plaatsen

Vraag 3
U bent genoodzaakt een schakeling af te regelen waarop een gevaarlijk hoge spanning staat.

Het risico hierbij wordt groter door:


Kies het juiste antwoord:
gebruik te maken van een scheidingstransformator in de 220V netleiding
schoenen van isolerend materiaal te dragen
geïsoleerd gereedschap te gebruiken
beide handen tegelijkertijd te gebruiken

Vraag 4
De veiligste plaats om te werken aan apparatuur onder hoge spanning is een:


Kies het juiste antwoord:
betonvloer
vochtige ruimte
plavuizen vloer
droge houten vloer

Vraag 5
In een eindtrap met buizen wordt een anodespanning van 1000 volt toegepast.

De beste maatregel tegen aanrakingsgevaar is:


Kies het juiste antwoord:
een mechanische inrichting die de netspanning onderbreekt bij het openen van de kast
het waarschuwingsteken
waarschuwingstekens
een overspanningsbeveiliging in de voeding