[ Welkom ] [ Het waarom ] [ QTH Locator ] [ PA4TON ] [ Examen eisen ] [ Examens 1 ] [ Examens 2 ]
[ Examens 3 ] [ Stel zelf samen ] [ Vragen per Module ] [ Lijsten / Tabellen ] [ Statistieken ] [ Referenties ] [ Linkjes ]

Module : Beveiliging Netspanning


Totaal aantal vragen : 10

Vraag 1
De juiste kleuraanduiding van de draden in een netaansluiting is:


Kies het juiste antwoord:
Fase: bruin; Nul: blauw; Aarde: geel/groen
Fase: blauw; Nul: bruin; Aarde: geel/groen
Fase: blauw; Nul: bruin; Aarde: zwart
Fase: bruin; Nul: blauw; Aarde: zwart

Vraag 2
Een aardlekschakelaar beveiligt tegen het optreden van:


Kies het juiste antwoord:
een potentiaalverschil tussen de nuldraad van het net en het chassis
een hoogfrequentstroom naar het net
een potentiaalverschil tussen de nuldraad van het net en aarde
een verschil tussen de stroomsterkte in de nuldraad en de fasedraad

Vraag 3
Om veiligheidsredenen dienen de metalen afschermingen van hoge spanning voerende delen in een zender:


Kies het juiste antwoord:
van aarding te worden vrij gehouden
te worden verbonden met de geaarde metalen behuizing van de zender
onderling te worden doorverbonden
te worden verbonden met een hf-aarde

Vraag 4
Afscherming van bedrading en onderdelen die een hoge spanning voeren bevordert:


Kies het juiste antwoord:
de veiligheid
het zender rendement
de lineairiteit van de eindtrap
de ontvanger-gevoeligheid

Vraag 5
In netvoedingen moet de aarddraad van het netsnoer worden verbonden met het metalen chassis.

Hierdoor zal in alle gevallen dat er een fout in de voeding optreedt:


Kies het juiste antwoord:
de aardlekschakelaar aanspreken
de netveiligheid aanspreken
geen hf-spanning op het net komen
het chassis geen hoge spanning ten opzichte van aarde krijgen