[ Welkom ] [ Het waarom ] [ QTH Locator ] [ PA4TON ] [ Examen eisen ] [ Examens 1 ] [ Examens 2 ]
[ Examens 3 ] [ Stel zelf samen ] [ Vragen per Module ] [ Lijsten / Tabellen ] [ Statistieken ] [ Referenties ] [ Linkjes ]

Module : Storing, Veiligheid


Totaal aantal vragen : 4

Vraag 1
Een ontvanger is afgestemd op een zwak AM-signaal dat gemoduleerd is met een toon van 1000 Hz.
Ongeveer 10 kHz hoger is een zeer sterk AM-signaal aanwezig dat gemoduleerd is met 1500 Hz.
Er treedt kruismodulatie op.

U hoort nu in de hoofdtelefoon:


Kies het juiste antwoord:
1000 en 1500 Hz
2500 Hz
1500 Hz
1000 Hz

Vraag 2
Als een lokaal 2-meter FM-amateurstation uitzendt merken amateurs in de omgeving dat de ontvangst van zwakke signalen, op 100-500 kHz naast de frequentie van het lokale station verslechterd
Het signaal van het lokale station is niet zo sterk, dat de gestoorde ontvangers worden overstuurd.

Dit duidt erop dat de zender van het lokale station waarschijnlijk:


Kies het juiste antwoord:
veel harmonischen produceert
een te grote frequentiezwaai heeft
intermodulatieproducten uitzendt
veel faseruis produceert

Vraag 3
Het optreden van chirp kan worden voorkomen door:


Kies het juiste antwoord:
een hoogdoorlaatfifter toe te passen
de voedingsspanning van de oscillator te stabiliseren
de antenne zwaarder met de zender te koppelen
een laagdoorlaatfilter toe te passen

Vraag 4
Bij de ontvangst van een zwak hf-telegrafiesignaal (A1A) ondervindt u hinder van een zeer sterke AM-omroepzender
die ongeveer 10 kHz boven het gewenste signaal uitzendt.
De modulatie van de AM-zender is hoorbaar op de telegrafietekens.

Deze kruismodulatie ontstaat in de:


Kies het juiste antwoord:
mengtrap
hoofdtelefoon
lf-versterker
antenne-aanpassing