[ Welkom ] [ Het waarom ] [ QTH Locator ] [ PA4TON ] [ Examen eisen ] [ Examens 1 ] [ Examens 2 ]
[ Examens 3 ] [ Stel zelf samen ] [ Vragen per Module ] [ Lijsten / Tabellen ] [ Statistieken ] [ Referenties ] [ Linkjes ]

Module : Storing, Veiligheid


Totaal aantal vragen : 10

Vraag 1
Twee dicht bij elkaar wonende amateurs zenden gelijktijdig uit, de een op 144,5 MHz en de ander op 145,5 MHz.

Door intermodulatie kunnen ook signalen ontstaan op


Kies het juiste antwoord:
144 MHz en 146 MHz
145,5 MHz en 146 MHz
143,5 MHz en 146,5 MHz
144,5 MHz en 145 MHz

Vraag 2
Als gevolg van niet-lineariteit in een zendereindtrap ontstaat:


Kies het juiste antwoord:
extra warmteontwikkeling
frequentie-instabiliteit
intermodulatie
frequentiemodulatie

Vraag 3
Sommige ontvangers voor de HF-band van 1,5 - 30 MHz hebben een middenfrequentie van 40 MHz en een vast laagdoorlaatfilter als ingangskring.

Deze constructie vergroot de kans op:


Kies het juiste antwoord:
misaanpassing aan de antenne
oscilleren van de hf-versterker `
ontvangst van de spiegelfrequentle
intermodulatie

Vraag 4
Storingen welke veroorzaakt worden door sleutelklikken van een telegrafiezender (A1A) kunnen worden voorkomen door:


Kies het juiste antwoord:
het in- en uitschakelen van het hf-signaal geleidelijk te laten geschieden
afscherming van de eindtrap van de zender
de eindtrap in klasse A in te stellen
verhoging van de stuurspanning van de eindtrap

Vraag 5
Een zender neemt een aanzienlijke grotere bandbreedte in beslag dan normaal is voor de gebruikte modulatiemethode (veroorzaakt 'splatter')

Dit wordt veroorzaakt door:


Kies het juiste antwoord:
onvoldoende onderdrukking van harmonischen
overmodulatie
brom op de draaggolf
te lage plaatsing van de antenne