[ Welkom ] [ Het waarom ] [ QTH Locator ] [ PA4TON ] [ Examen eisen ] [ Examens 1 ] [ Examens 2 ]
[ Examens 3 ] [ Stel zelf samen ] [ Vragen per Module ] [ Lijsten / Tabellen ] [ Statistieken ] [ Referenties ] [ Linkjes ]

Module : Storing, Veiligheid


Totaal aantal vragen : 10

Vraag 1
Van een amplitude-gemoduleerde 2-meter zender is de modulatie hoorbaar uit de luidspreker van een TV-ontvanger, zelfs als de volumeregelaar hiervan op minimum is ingesteld.

De juiste conclusie is:


Kies het juiste antwoord:
de buitenmantel van de TV-antennekabel is onderbroken
in de laagfrequentversterker van de TV-ontvanger treden detectieverschijnselen op
de storing zal verdwijnen als in de zender enkelzijbandmodulatie wordt toegepast
de TV-antenne heeft te weinig richteffect

Vraag 2
Een omroepontvanger wordt over het hele afstembereik gestoord door een amateurstation.

De meest waarschijnlijke oorzaak is:


Kies het juiste antwoord:
splatter van de zender
laagfrequent detectie in de ontvanger
slechte spiegelonderdrukking van de ontvanger
harmonischen van de zender

Vraag 3
Laagfrequentdetectie geeft de minste opvallende storing bij de volgende soort uitzending:


Kies het juiste antwoord:
frequentiemodulatie
enkelzijbandmodulatie
morsetelegrafie
amplitudemodulatie

Vraag 4
De meest effectieve schakeling om 'laagfrequent inpraten' te voorkomen is:Kies het juiste antwoord:
schakeling 2
schakeling 3
schakeling 4
schakeling 1

Vraag 5
Een 2-meter EZB-zender veroorzaakt storing in een geluidsversterker.
LF-detectie wordt voorkomen door toepassing van een weerstand van ongeveer 500 Ω in de basisleiding van de 1e transistor en een C naar aarde.

De goede keuze voor C is:Kies het juiste antwoord:
1 μF
1 pF
100 nF
100 pF