[ Welkom ] [ Het waarom ] [ QTH Locator ] [ PA4TON ] [ Examen eisen ] [ Examens 1 ] [ Examens 2 ]
[ Examens 3 ] [ Stel zelf samen ] [ Vragen per Module ] [ Lijsten / Tabellen ] [ Statistieken ] [ Referenties ] [ Linkjes ]

Module : Storing, Veiligheid


Totaal aantal vragen : 10

Vraag 1
Uit de luidsprekers van een geluidsinstallatie wordt het signaal van een 144 MHz amateurzender hoorbaar.
Er is al een netfilter aangebracht en er zijn smoorspoelen in de luidsprekerleidingen geplaatst.
De storing blijft ook aanwezig als alle signaaltoevoerdraden zijn losgenomen.

De oorzaak van de storing is waarschijnlijk het gevolg van:


Kies het juiste antwoord:
onjuist gebruik van ringkerntransformatoren
directe instraling
te sterke harmonischen van de zender
extreme propagatie-omstandigheden

Vraag 2
Als een radiozendamateur zijn yagi-antenne in een bepaalde richting zet en gaat zenden, blijkt bij de buren de CD-speler gestoord te worden. De CD-speler heeft een CE-keurmerk.

De storing is waarschijnlijk het gevolg van:


Kies het juiste antwoord:
harmonischen van de zender
frequentie-instabiliteit van de zender
de hoge veldsterkte van het zendsignaal in de CD-speler
het gebruik van afgeschermde kabei

Vraag 3
Een radiozendamateur werkt met CW op 28,01 MHz
Zijn buurman luistert op 27 MHz en merkt dat de ontvangst van zwakke signalen onderbroken wordt in het seintempo van de amateur.

De waarschijnlijke oorzaak is:


Kies het juiste antwoord:
verkeerd aangepaste ontvangantenne
harmonischen van de amateurzender
intermodulatie
blokkering van de 27 MHz ontvanger door het 28 MHz signaal

Vraag 4
Wanneer alle TV-beelden van uw buurman met ruis ontvangen worden op het moment dat u de zender inschakelt en uw buurman heeft zijn eigen TV-antenne, dan
hebben we te maken met:


Kies het juiste antwoord:
een niet goed aangepaste antennekabel
een niet goed aangepaste detectieschakeling in het TV-toestel
blokkering van de ingangsversterker van het TV-toestel
een overbelaste voedingsstabilisatieschakeling in het TV -toestel

Vraag 5
Indien een FM-zender een te grote frequentiezwaai vertoont, kan dit worden verholpen door:


Kies het juiste antwoord:
de amplitude van de modulerende spanning te verkleinen
de voedingsspanning van de zender te stabiliseren
de frequentie van de modulatie te verlagen
de voedingsspanning van de zender te verlagen