[ Welkom ] [ Het waarom ] [ QTH Locator ] [ PA4TON ] [ Examen eisen ] [ Examens 1 ] [ Examens 2 ]
[ Examens 3 ] [ Stel zelf samen ] [ Vragen per Module ] [ Lijsten / Tabellen ] [ Statistieken ] [ Referenties ] [ Linkjes ]

Module : Metingen, Meters


Totaal aantal vragen : 10

Vraag 1
De gevoeligheid van een ontvanger wordt het beste bepaald met een:


Kies het juiste antwoord:
oscilloscoop
signaalgenerator
frequentieteller
spectrum analyser

Vraag 2
Een laagfrequent-oscilloscoop heeft een ingangsimpedantie van 1 MΩ parallel met 20 pF.
Men meet met een afgeschermde kabel van 100 pF per meter met een lengte van 80 cm.

Het meetpunt wordt nu belast met:


Kies het juiste antwoord:
1 MΩ en 100 pF
1 MΩ en 20 pF
1 MΩ en 120 pF
1 MΩ en 16 pF

Vraag 3
Met een oscilloscoop en een twee-toon testsignaal kan van een EZB-zender worden bepaald


Kies het juiste antwoord:
de modulatie diepte
de lineariteit
de faseverschuiving van de draaggolf
de frequentie deviatie

Vraag 4
Een meetapparaat dat versterkers bevat voor horizontale - en verticale afbuiging is een:


Kies het juiste antwoord:
oscilloscoop
ohm meter
ampéremeter
signaalgenerator

Vraag 5
Op een oscilloscoop, aangesloten op de uitgang van de zender, zien we het geschetste beeld.
De verticale gevoeligheid is 50 volt/div.
De belasting is 50 ohm.


Het afgegeven vermogen is dan ongeveer:Kies het juiste antwoord:
100 W
200 W
50 W
25 W