[ Welkom ] [ Het waarom ] [ QTH Locator ] [ PA4TON ] [ Examen eisen ] [ Examens 1 ] [ Examens 2 ]
[ Examens 3 ] [ Stel zelf samen ] [ Vragen per Module ] [ Lijsten / Tabellen ] [ Statistieken ] [ Referenties ] [ Linkjes ]

Module : Metingen, Meters


Totaal aantal vragen : 10

Vraag 1
Als een digitale universeelmeter als spanningsmeter wordt gebruikt is de ingangsweerstand:


Kies het juiste antwoord:
nul
laag
10 kΩ
zeer hoog

Vraag 2
Aan een milli-ampèremeter met een eigen weerstand van 50 ohm en een meetgebied van 0,5 mA wordt een weerstand van 5 ohm parallel geschakeld.

Bij volle uitslag van de meter is de totale stroom door deze meetschakeling


Kies het juiste antwoord:
0,55 mA
5,5 mA
5 mA
4,5 mA

Vraag 3
Een ampèremeter heeft een inwendige weerstand van 20 ohm. Met een parallelweerstand van 5 ohm is het meetgebied 20 mA.

Het meetgebied van de meter zonder parallelweerstand is:Kies het juiste antwoord:
15 mA
16 mA
5 mA
4 mA

Vraag 4
Met de schakeling worden achtereenvolgens vier signalen met gelijke amplitude gemeten.

De grootste uitslag treedt op bij:Kies het juiste antwoord:
signaal 3
signaal 2
signaal 1
signaal 4

Vraag 5
Met de schakeling worden achtereenvolgens vier signalen met gelijke amplitude gemeten.

De kleinste uitslag treedt op bij:Kies het juiste antwoord:
sighaal 1
signaal 3
signaal 4
signaal 2