[ Welkom ] [ Het waarom ] [ QTH Locator ] [ PA4TON ] [ Examen eisen ] [ Examens 1 ] [ Examens 2 ]
[ Examens 3 ] [ Stel zelf samen ] [ Vragen per Module ] [ Lijsten / Tabellen ] [ Statistieken ] [ Referenties ] [ Linkjes ]

Module : Metingen, Meters


Totaal aantal vragen : 10

Vraag 1
Om het opgenomen vermogen van de zender zo nauwkeurig mogelijk te meten, dient de weerstand van de respectievelijke meetinstrumenten te zijn:Kies het juiste antwoord:
A-meter laag; V-meter laag
A-meter hoog; V-meter hoog
A-meter laag; V-meter hoog
A-meter hoog; V-meter laag

Vraag 2
Een zendereindtrap is afgesloten met een belastingsweerstand.

Het afgegeven hoogfrequentvermogen wordt bepaald door vermenigvuldiging van de waarden aangewezen door de meters:Kies het juiste antwoord:
1 en 4
2 en 3
3 en 4
1 en 2

Vraag 3
Een ideale voltmeter, geijkt voor gelijkspanning, wordt via een gelijkrichter aangesloten op een sinusvormige wisselspanning met een effectieve waarde van 10 volt.

De meter zal dan ongeveer aanwijzen:Kies het juiste antwoord:
7,1 V
9 V
14,1 V
10,0 V

Vraag 4
Bij het bepalen van het zendvermogen gebruikt men een kunstbelasting (dummy load).

Deze kunstbelasting bevat altijd een:


Kies het juiste antwoord:
antenne
weerstand
capaciteit
zelfinductie

Vraag 5
De belangrijkste component van een breedband-kunstantenne is een:


Kies het juiste antwoord:
draadgewonden weerstand
niet-inductieve weerstand
ijzerkernspoel
luchtspoel