[ Welkom ] [ Het waarom ] [ QTH Locator ] [ PA4TON ] [ Examen eisen ] [ Examens 1 ] [ Examens 2 ]
[ Examens 3 ] [ Stel zelf samen ] [ Vragen per Module ] [ Lijsten / Tabellen ] [ Statistieken ] [ Referenties ] [ Linkjes ]

Module : Propagatie


Totaal aantal vragen : 9

Vraag 1
In het UHF-gebied kunnen soms grote afstanden overbrugd worden ten gevolge van:


Kies het juiste antwoord:
reflecties tegen de geïoniseerde D-laag
temperatuurinversies
reflecties tegen geïoniseerde F-lagen
grote zonnenvlekken-activiteit

Vraag 2
Van Amsterdam naar Stockholm wordt een radioverbinding op 145 MHz gemaakt.

Dit is mogelijk omdat:


Kies het juiste antwoord:
sporadische E-laag reflectie optreedt
de kritische frequentie voor ionosfeerreflectie bij 20 MHz ligt
het zogenaamde Dellingerfeffect optreedt
de antennes op 100 meter hoogte zijn opgesteld

Vraag 3
Twee amateurs hebben onderling verbinding in de 70 cm band, terwijl zij op een afstand van enkele kilometers van elkaar door een nat bos lopen.

Dit bos heeft vooral invloed op:


Kies het juiste antwoord:
het ruisniveau aan de ontvangeringang
de SWR van de antennes
de trajectverliezen
de opstraalhoek

Vraag 4
Bij verdubbeling van de antennehoogte zal in het vrije veld de VHF-radiohorizon:


Kies het juiste antwoord:
minder dan een factor 2 verder komen te liggen
meer dan een factor 10 verder komen te liggen
ongeveer een factor 4 verder komen te liggen
geen verandering ondergaan

Vraag 5
Een radioverbinding over lange afstand op 145 MHz is mogelijk door:


Kies het juiste antwoord:
magnetische stormen
temperatuurinversie
de afwezigheid van zonnevlekken
de ultra-violette zonnestraling