[ Welkom ] [ Het waarom ] [ QTH Locator ] [ PA4TON ] [ Examen eisen ] [ Examens 1 ] [ Examens 2 ]
[ Examens 3 ] [ Stel zelf samen ] [ Vragen per Module ] [ Lijsten / Tabellen ] [ Statistieken ] [ Referenties ] [ Linkjes ]

Module : Propagatie


Totaal aantal vragen : 10

Vraag 1
De reflectie van elektromagnetische golven door de ionosfeer is het minst afhankelijk van:


Kies het juiste antwoord:
de frequentie
het jaarseizoen
de tijd van de dag
de polarisatie

Vraag 2
Soms blijkt dat er op de 27 MHz band (11 meter) betere verbindingen mogelijk zijn dan op de 28 MHz band (10 meter).

Dat komt omdat:


Kies het juiste antwoord:
er op 10 meter meer zonnevlekken zijn
er op 10 meter vaak met CW gewerkt wordt
er op 10 meter minder met een vaste kanaalindeling gewerkt wordt
de MUF net niet hoog genoeg is voor de 10 meter band

Vraag 3
Fading of sluiering van radiogolven beneden 30 MHz ontstaat doordat:


Kies het juiste antwoord:
de absorptie van de D-laag afneemt met toenemende frequentie
de D-laag alleen overdag aanwezig is en deze de radiogolven grotendeels absorbeert
ze langs meer dan één pad de ontvangantenne bereiken
er in de zender amplitude modulatie wordt toegepast

Vraag 4
Fading in de HF-banden (3-30 MHz) kan worden veroorzaakt door:


Kies het juiste antwoord:
regengebieden tussen zender en ontvanger
verontreinigingen van de atmosfeer
twee in lengte verschillende propagatiewegen
het toepassen van een te klein zendvermogen

Vraag 5
Bij een verbinding overdag op 80 meter binnen Nederland treedt fading op.

Dit kan worden veroorzaakt door:


Kies het juiste antwoord:
een laag opgestelde antenne
een niet constante polarisatiedraaiing in de ionosfeer
sterke absorptie in de D-laag
een skip-distance groter dan 400 km