[ Welkom ] [ Het waarom ] [ QTH Locator ] [ PA4TON ] [ Examen eisen ] [ Examens 1 ] [ Examens 2 ]
[ Examens 3 ] [ Stel zelf samen ] [ Vragen per Module ] [ Lijsten / Tabellen ] [ Statistieken ] [ Referenties ] [ Linkjes ]

Module : Propagatie


Totaal aantal vragen : 10

Vraag 1
De dode zone is het gebied rondom een kortegolf zender, waarin:


Kies het juiste antwoord:
noch de ruimtegolf, noch de grondgolf van de zender wordt ontvangen
door afscherming geen zichtverbinding met de zender mogelijk is
geen ontvangst mogelijk is omdat de zendfrequentie laag is
de zender alleen kan worden ontvangen als er Aurora reflecties optreden

Vraag 2
U ontvangt de uitzending van een amateurstation dat in Aziƫ gevestigd is. Er zijn geen bijzondere condities.

Het signaal van dat station wordt door u ontvangen dankzij propagatie via:


Kies het juiste antwoord:
de ruimtegolf
de grondgolf
de skip-distance
het Keppler-effect

Vraag 3
Aurora-reflectie treedt op als indirect gevolg van:


Kies het juiste antwoord:
onweersactiviteit
een zonne-uitbarsting
hoge luchtdruk
een temperatuurinversie

Vraag 4
Aurora gereflecteerde signalen hebben de volgende eigenschap:


Kies het juiste antwoord:
zij zijn zeer stabiel in sterkte
zij hebben een ruisachtige sterkte variatie
zij komen uitsluitend 's-nachts voor
zij zijn alleen in zuidelijke richting waarneembaar

Vraag 5
De beste mode voor het maken van radioverbindingen via aurora-propagatie is:


Kies het juiste antwoord:
AM
CW
FM
EZB