[ Welkom ] [ Het waarom ] [ QTH Locator ] [ PA4TON ] [ Examen eisen ] [ Examens 1 ] [ Examens 2 ]
[ Examens 3 ] [ Stel zelf samen ] [ Vragen per Module ] [ Lijsten / Tabellen ] [ Statistieken ] [ Referenties ] [ Linkjes ]

Module : Propagatie


Totaal aantal vragen : 10

Vraag 1
Verticaal opgestraalde signalen met een frequentie hoger dan de kritische frequentie worden door de ionosfeer:


Kies het juiste antwoord:
teruggekaatst
geabsorbeerd
doorgelaten
van frequentie veranderd

Vraag 2
Onder 'skip distance' wordt verstaan:


Kies het juiste antwoord:
de afstand van de zender tot het punt waar gelijktijdig het signaal wordt ontvangen via de grondgolf en via de ruimtegolf
de afstand van de zender tot de rand van het gebied dat bestreken wordt door de grondgolf
de maximale breedte van de dode zone
de afstand van de zender tot het dichtstbijzijnde punt waar de zender via reflectie van de ruimtegolf ontvangen kan worden

Vraag 3
De 'skip distance' is de afstand vanaf de zender:


Kies het juiste antwoord:
die maximaal kan worden overbrugd
tot waar altijd verbinding mogelijk is
waar de grondgolf juist is uitgedoofd
waar de ruimtegolf voor het eerst het aardoppervlak weer bereikt

Vraag 4
Van 'skip distance' kan slechts sprake zijn als de:


Kies het juiste antwoord:
zendfrequentie zo laag is dat geen ruimtegolf ontstaat
zendfrequentie hoger is dan de kritische frequentie
antenne verticaal is gepolariseerd
zendfrequentie lager is dan de kritische frequentie

Vraag 5
De 'skip distance' is de afstand tussen:


Kies het juiste antwoord:
het eind van het grondgolfbereik en de dichtsbijzijnde plaats waar de gereflecteerde golf aanwezig is
de antenne en de reflecterende ionosfeerlaag
de antenne en de dichtstbijzijnde plaats waar de gereflecteerde golf aanwezig is
twee gereflecteerde golven