[ Welkom ] [ Het waarom ] [ QTH Locator ] [ PA4TON ] [ Examen eisen ] [ Examens 1 ] [ Examens 2 ]
[ Examens 3 ] [ Stel zelf samen ] [ Vragen per Module ] [ Lijsten / Tabellen ] [ Statistieken ] [ Referenties ] [ Linkjes ]

Module : Propagatie


Totaal aantal vragen : 10

Vraag 1
Stelling 1:
De 'MUF' is afhankelijk van het zendvermogen.
Stelling 2:
De 'MUF' is onafhankelijk van het aantal zonnevlekken.

Juist is:


Kies het juiste antwoord:
stelling 1
stelling 1 en 2
geen van beide stellingen
stelling 2

Vraag 2
Stelling 1:
De 'MUF' is afhankelijk van jaargetijde en uur van de dag.

Stelling 2:
De 'MUF' is onafhankelijk van afstand en jaargetijde.


Juist is:


Kies het juiste antwoord:
geen van beide stellingen
stelling 1
stelling 1 en 2
stelling 2

Vraag 3
Verbindingen in de 14 MHz band over grote afstand worden gemaakt via:


Kies het juiste antwoord:
de grondgolf
de troposfeer
de ionosfeerlagen
Aurora-reflectie

Vraag 4
Om een hf-radioverbinding over een zo groot mogelijke afstand te kunnen maken wordt een antenne toegepast met een:


Kies het juiste antwoord:
kleine opstralingshoek
grote opstralingshoek
verticale polarisatie
horizontale polarisatie

Vraag 5
Voor verbindingen over zeer grote afstand moet de opstraalhoek van de antenne:


Kies het juiste antwoord:
90 graden zijn
minder dan 30 graden zijn
tussen 45 en 90 graden liggen
tussen 30 en 45 graden liggen