[ Welkom ] [ Het waarom ] [ QTH Locator ] [ PA4TON ] [ Examen eisen ] [ Examens 1 ] [ Examens 2 ]
[ Examens 3 ] [ Stel zelf samen ] [ Vragen per Module ] [ Lijsten / Tabellen ] [ Statistieken ] [ Referenties ] [ Linkjes ]

Module : Propagatie


Totaal aantal vragen : 10

Vraag 1
De polarisatie van een dipool-antenne wordt bepaald door de:


Kies het juiste antwoord:
hoogte van de antenne ten opzichte van het aardoppervlak
aanpassing van de antenne aan de voedingskabel
lengte van de antenne
hoek van de antenne ten opzichte van het aardoppervlak

Vraag 2
De elektrische component in elektromagnetische golven:


Kies het juiste antwoord:
is altijd verticaal gericht
is altijd horizontaal gericht
kan zowel horizontaal als verticaal gericht zijn
bepaalt de richting waarin de elektromagnetische golf zich voortplant

Vraag 3
Na zonsondergang worden ver verwijderde radiostations in de 3,5 MHz band hoorbaar.

Dit wordt veroorzaakt omdat:


Kies het juiste antwoord:
de E-laag ontstaat
de D-laag ontstaat
de D-laag verdwijnt
de F-laag splitst in de F1- en de F2-laag

Vraag 4
Elektromagnetische golven met een frequentie van ongeveer 1,8 MHz:


Kies het juiste antwoord:
worden gereflecteerd als gevolg van temperatuurinversie
zijn uitermate geschikt om afstanden van meer dan 10.000 km te overbruggen
geven bij afstanden van meer dan 500 km in het algemeen 's nachts een betere ontvangst dan overdag
worden niet gereflecteerd door lagen in de ionosfeer

Vraag 5
De hoogste laag in de ionosfeer is:


Kies het juiste antwoord:
de sporadische E-laag
de D-laag
de F-laag
de E-laag