[ Welkom ] [ Het waarom ] [ QTH Locator ] [ PA4TON ] [ Examen eisen ] [ Examens 1 ] [ Examens 2 ]
[ Examens 3 ] [ Stel zelf samen ] [ Vragen per Module ] [ Lijsten / Tabellen ] [ Statistieken ] [ Referenties ] [ Linkjes ]

Module : Voedingslijnen


Totaal aantal vragen : 5

Vraag 1
Een golfpijp is een:


Kies het juiste antwoord:
geleider voor electro-magnetische golven
coaxiale kabel met rechthoekige doorsnede
IJHF laagdoorlaatfilter
bepaald type UHF-antenne

Vraag 2
Voor een golfpijp geldt dat deze:


Kies het juiste antwoord:
signalen beneden een bepaalde grensfrequentie kan transporteren
alleen ongemoduleerde signalen kan transporteren
signalen boven een bepaalde grensfrequentie kan transporteren
signalen op elke frequentie kan transporteren

Vraag 3
Een ronde golfgeleider (golfpijp) heeft een inwendige diameter van 10 cm.

Om hoogfrequente energie te kunnen transporteren moet de golflengte van het signaal zijn:


Kies het juiste antwoord:
groter dan 20 cm
gelijk aan 20 cm
kleiner dan 20 cm
de golflengte is niet van belang

Vraag 4
Dit pi-filter dat tussen de eindtrap van een zender en de voedingskabel naar de antenne is geschakeld:Kies het juiste antwoord:
verbetert de staandegolfverhouding op de voedingskabel naar de antenne
verbetert de frequentiestabiliteit van de zender
onderdrukt harmonischen van de grondfrequentie
verhoogt de antennewinst

Vraag 5
Een schakeling om mantelstromen tegen te gaan is:Kies het juiste antwoord:
schakeling 3
schakeling 4
schakeling 2
schakeling 1