[ Welkom ] [ Het waarom ] [ QTH Locator ] [ PA4TON ] [ Examen eisen ] [ Examens 1 ] [ Examens 2 ]
[ Examens 3 ] [ Stel zelf samen ] [ Vragen per Module ] [ Lijsten / Tabellen ] [ Statistieken ] [ Referenties ] [ Linkjes ]

Module : Voedingslijnen


Totaal aantal vragen : 10

Vraag 1
Voor de koppeling van de zender met de antenne wordt vaak coaxiale kabel gebruikt.

Een belangrijke reden hiervoor is:


Kies het juiste antwoord:
goede staandegolfverhouding
lage prijs
lage demping
afscherming tegen ongewenste straling

Vraag 2
De verkortingsfactor is er bij een stuk coaxiale kabel de oorzaak van dat de verhouding

werkelijke lengte / etektrische lengte (lengten uitgedrukt in dezelfde eenheid):


Kies het juiste antwoord:
groter is dan 1
kleiner is dan 1
afhankelijk is van de kabeldemping
gelijk is aan 1

Vraag 3
De verkortingsfactor van gangbare coaxkabel is:


Kies het juiste antwoord:
0,35
0,17
1,4
0,7

Vraag 4
De karakteristieke impedantie (golfweerstand) van een coaxkabel wordt bepaald door:


Kies het juiste antwoord:
de doorsnede van de binnengelejder en de afstand van de binnengeleider tot de mantel
het materiaal van de mantel
de afsluitimpedantje
de lengte

Vraag 5
De coaxiale antennekabel van een 2-meter zender dient zo kort mogelijk te zijn in verband met de:


Kies het juiste antwoord:
aanpassing van de antenne aan de kabel
verliezen in de kabel
aanpassing van de kabel aan de zender
optimale staandegolfverhouding