[ Welkom ] [ Het waarom ] [ QTH Locator ] [ PA4TON ] [ Examen eisen ] [ Examens 1 ] [ Examens 2 ]
[ Examens 3 ] [ Stel zelf samen ] [ Vragen per Module ] [ Lijsten / Tabellen ] [ Statistieken ] [ Referenties ] [ Linkjes ]

Module : Voedingslijnen


Totaal aantal vragen : 10

Vraag 1
Een zender is via een kabel met de antenne verbonden.

Door het toevoegen van een antennetuner tussen de zender en de kabel kan:


Kies het juiste antwoord:
de zender aan de antenne-inrichting worden aangepast
de zender worden afgestemd
zowel de zender als de antenne worden afgestemd
de antenne aan de kabel worden aangepast

Vraag 2
Een zender is via een antenne aanpassingseenheid en een kabel met de antenne verbonden.

Door een juiste instelling van de antenne-aanpassingseenheid wordt:


Kies het juiste antwoord:
de combinatie van tuner, kabel en antenne aangepast aan de zender
alleen de antenne in resonantie gebracht
alleen de kabel in resonantie gebracht
de staandegolfverhouding op de kabel naar de antenne afgeregeld

Vraag 3
De staandegolfverhouding in een antennekabel wordt bepaald door:


Kies het juiste antwoord:
de mate waarin de zendantenne-impedantie afwijkt van de karakteristieke impedantie van de kabel
het aan de antenne toegevoerde vermogen gedeeld door het afgegeven vermogen van de zender
het afgegeven vermogen van de zender min het vermogen toegevoerd aan de antenne
de som van het afgegeven vermogen van de zender en het aan de antenne toegevoerde vermogen

Vraag 4
Een voordeel van een open voedingslijn ten opzichte van een coaxiale kabel is dat bij de open lijn:


Kies het juiste antwoord:
er geen staande golven kunnen optreden
de lijn minder straalt
de verliezen lager zijn
de karakteristieke impedantie (golfweerstand) lager is

Vraag 5
Het voordeel van een coaxiale kabel ten opzichte van een open voedingslijn is dat bij de coaxiale kabel:


Kies het juiste antwoord:
de karakteristieke impedantie (golfweerstand) hoger is
de kabel minder straalt
er geen staande golven kunnen optreden
de verliezen lager zijn