[ Welkom ] [ Het waarom ] [ QTH Locator ] [ PA4TON ] [ Examen eisen ] [ Examens 1 ] [ Examens 2 ]
[ Examens 3 ] [ Stel zelf samen ] [ Vragen per Module ] [ Lijsten / Tabellen ] [ Statistieken ] [ Referenties ] [ Linkjes ]

Module : Voedingslijnen


Totaal aantal vragen : 10

Vraag 1
Een transmissielijn dient om:


Kies het juiste antwoord:
de antenneweerstand te verlagen
de juiste aanpassing tussen de antenne en de zender te verkrijgen
hoogfrequentenergie over te dragen
de antenneweerstand te verhogen

Vraag 2
Een open voedingslijn naar een zendantenne dient zelf zo weinig mogelijk te stralen.

De straling van een open voedingslijn kan worden verminderd door:


Kies het juiste antwoord:
de draden dikker te maken
de afstand tussen de draden groterte maken
de draden van beter geleidend materiaa! te maken
de afstand tussen de draden kleiner te maken

Vraag 3
De karakteristieke impedantie van een open voedingslijn met parallelle geleiders hangt af van de:


Kies het juiste antwoord:
afstand tussen de draden en de draaddikte
afstand tussen de draden en de lijnlengte
frequentie van het signaal en de lijnlengte
de frequentie van het signaal en de draaddikte van de geleiders

Vraag 4
Een halvegolf gevouwen dipool-antenne voor de 40-meter band wordt gevoed door een lintlijn met een karakteristieke impedantie van 300 ohm.

De lengte van deze voedingslijn:


Kies het juiste antwoord:
moet een even aantal halvegolf lengten bedragen
moet een oneven aantal kwartgolf lengten bedragen
moet precies 20 meter zijn
mag iedere willekeurige lengte hebben

Vraag 5
De juiste impedantie-aanpassing van een antennesysteem wordt gecontroleerd met een:


Kies het juiste antwoord:
veldsterktemeter
staandegolfmeter
ampèremeter
ohmmeter