[ Welkom ] [ Het waarom ] [ QTH Locator ] [ PA4TON ] [ Examen eisen ] [ Examens 1 ] [ Examens 2 ]
[ Examens 3 ] [ Stel zelf samen ] [ Vragen per Module ] [ Lijsten / Tabellen ] [ Statistieken ] [ Referenties ] [ Linkjes ]

Module : Wisselspanning, frequentie


Totaal aantal vragen : 10

Vraag 1
De polarisatierichting van het signaal uitgezonden door een draadantenne wordt bepaald door:


Kies het juiste antwoord:
de hoek van de antenne ten opzichte van het aardoppervlak
het aantal golven dat de antenne lang is
de aanpassing van de antenne aan de zender
de antenne wel of niet symmetrisch te voeden

Vraag 2
Door de wikkeling van een luchtspoel loopt een gelijkstroom.

Hierdoor ontstaat een magnetisch veld:


Kies het juiste antwoord:
zowel binnen als buiten de spoel
alleen als in de spoel een ijzerkern is aangebracht
alleen binnen de spoel
alleen buiten de spoel

Vraag 3
Er loopt gelijkstroom door een geleider.

De richting van het magnetisch veld is juist in:Kies het juiste antwoord:
tekening 2
tekening 3
tekening 4
tekening 1

Vraag 4
De effectieve waarde van de spanning is ongeveer:Kies het juiste antwoord:
177 V
141 V
0 V
353 V

Vraag 5
De effectieve waarde van de spanning is ongeveer:Kies het juiste antwoord:
0 V
81 V
163 V
128 V