[ Welkom ] [ Het waarom ] [ QTH Locator ] [ PA4TON ] [ Examen eisen ] [ Examens 1 ] [ Examens 2 ]
[ Examens 3 ] [ Stel zelf samen ] [ Vragen per Module ] [ Lijsten / Tabellen ] [ Statistieken ] [ Referenties ] [ Linkjes ]

Module : Stroom, spanning, weerstand


Totaal aantal vragen : 7

Vraag 1
Een gloeilampje van 24 volt en 50 milli-ampére wordt v|a een voorschakelweerstand aangesloten op een spanning van 60 volt.

De juiste waarde van de voorschakelweerstand is


Kies het juiste antwoord:
1200 Ω
720 Ω
1800 Ω
480 Ω

Vraag 2
Een gloeilamp van 12 volt en 200 mA wordt met behulp van een voorschakelweerstand aangesloten op een spanning van 24 volt.

De juiste waarde van de voorschakelweerstand is:


Kies het juiste antwoord:
24 Ω
36 Ω
60 Ω
12 Ω

Vraag 3
De wattseconde is de eenheid van:


Kies het juiste antwoord:
tijd
vermogen
arbeid
kracht

Vraag 4
Er is een hoeveelheid energie beschikbaar van 360 Ws. Hierop brandt een lampje dat 1 W opneemt.

Dat kan gedurende:


Kies het juiste antwoord:
1 seconde
360 seconden
6 seconden
60 seconden

Vraag 5
Elektrische energie wordt uitgedrukt in:


Kies het juiste antwoord:
volt per seconde
watt per seconde
ampèreseconde
wattseconde