[ Welkom ] [ Het waarom ] [ QTH Locator ] [ PA4TON ] [ Examen eisen ] [ Examens 1 ] [ Examens 2 ]
[ Examens 3 ] [ Stel zelf samen ] [ Vragen per Module ] [ Lijsten / Tabellen ] [ Statistieken ] [ Referenties ] [ Linkjes ]

Module : Stroom, spanning, weerstand


Totaal aantal vragen : 10

Vraag 1
De beweging van elektronen onder invloed van een elektrische spanning heet:


Kies het juiste antwoord:
capaciteit
weerstand
EMK
stroom

Vraag 2
Met de capaciteit (Ah) van een batterij of accu wordt bedoeld:


Kies het juiste antwoord:
het maximaal te leveren vermogen
het produkt van de EMK en de kortsluitstroom
het produkt van de elektrische spanning en de maximaal te leveren stroomsterkte
het produkt van de afgenomen stroom en de tijd dat deze stroom kan worden geleverd

Vraag 3
De batterijen zijn geheel geladen.
De schakelaars S1 en S2 worden gelijktijdig gesloten.
Na 48 uur zijn beide batterijen gelijktijdig uitgeput.

De capaciteit (Ah) van de batterij in schakeling X is:Kies het juiste antwoord:
niet vergelijkbaar met die in schakeling Y, omdat de spanningen verschillend zijn
gelijk aan die in schakeling Y
groter dan die in schakeling Y
kleiner dan die in schakeling Y

Vraag 4
Op een volledig geladen accu van 12 volt wordt een lampje aangesloten van 12 V/6 W.
Na 24 uur is de accu uitgeput.

De accu heeft een capaciteit van:


Kies het juiste antwoord:
6 W
12 Ah
72 Ah
144 Wh

Vraag 5
Bij 12 volt en een stroom van 1 ampère wordt gedurende 1 minuut een energie verbruikt van:


Kies het juiste antwoord:
5 Ws
12 Ws
60 Ws
720 Ws