[ Welkom ] [ Het waarom ] [ QTH Locator ] [ PA4TON ] [ Examen eisen ] [ Examens 1 ] [ Examens 2 ]
[ Examens 3 ] [ Stel zelf samen ] [ Vragen per Module ] [ Lijsten / Tabellen ] [ Statistieken ] [ Referenties ] [ Linkjes ]

Module : Antennes


Totaal aantal vragen : 6

Vraag 1
Een paraboolantenne met een schoteldiameter van 1 meter wordt gebruikt op een frequentie van 5,6 GHz.

Indien dezelfde schotel vervolgens wordt gebruikt voor een antenne op een frequentie van 10,5 GHz, wordt de:


Kies het juiste antwoord:
antennewinst groter en de openingshoek (bundelbreedte) kleiner
antennewinst groter en de openingshoek (bundelbreedte) groter
antennewinst kleiner en de openingshoek (bundelbreedte) kleiner
antennewinst kleiner en de openingshoek (bundelbreedte) groter

Vraag 2
Een parabolische reflector wordt met een ideale belichter gebruikt op 24 GHz enheeft daarbij een gain van 30 dBi.

Als dezelfde parabolische reflector met eveneens een ideale belichter wordt gebruikt op 47 GHz, dan wordt de gain:


Kies het juiste antwoord:
60 dBi
36 dBi
24 dBi
30 dBi

Vraag 3
Een parabolische reflector met een diameter van 30 cm werkt het beste in het frequentiegebied:


Kies het juiste antwoord:
30 - 300 MHz
ruim boven 3000 MHz
3 - 30 MHz
300 - 3000 MHz

Vraag 4
De diameter van paraboolantennes is:


Kies het juiste antwoord:
veel groter dan de gebruikte golflengte
ongeveer gelijk aan de gebruikte golflengte
2x de gebruikte golflengte
veel kleiner dan de gebruikte golflengte

Vraag 5
De afstand die met een amateur UHF-verbinding met paraboolantennes onder goede omstandigheden rechtstreeks kan worden overbrugd bedraagt:


Kies het juiste antwoord:
1 km
meer dan 50 km
25 km
2,5 km