[ Welkom ] [ Het waarom ] [ QTH Locator ] [ PA4TON ] [ Examen eisen ] [ Examens 1 ] [ Examens 2 ]
[ Examens 3 ] [ Stel zelf samen ] [ Vragen per Module ] [ Lijsten / Tabellen ] [ Statistieken ] [ Referenties ] [ Linkjes ]

Module : Antennes


Totaal aantal vragen : 10

Vraag 1
Yagi-antennes bevatten zogenaamde parasitaire elementen.

Als ze op de juiste manier geplaatst zijn:


Kies het juiste antwoord:
verhogen ze alleen de voor/achterverhouding
verhogen ze alleen de versterking (gain)
verbeteren ze alleen de voetpunt-impedantie
verhogen ze de versterking (gain) èn de voor/achterverhouding

Vraag 2
Een richtantenne met parasitaire elementen (Yagi) voor 28 MHz heeft:


Kies het juiste antwoord:
een stralend element van ongeveer 5 meter
een reflector van 4 meter
een of meer directors tussen de straler en de reflector
een director langer dan de straler

Vraag 3
Hoe lang moeten de parasitaire elementen X, Y en Z zijn?Kies het juiste antwoord:
X = 91 cm; Y = 92 cm; Z = 102 cm
X = 91 cm; Y = 102 cm; Z = 105 cm
X = 92 cm; Y = 102 cm; Z = 105 cm
X = 105 cm; Y = 102 cm; Z = 92 cm

Vraag 4
De reikwijdte van een UHF-zender wordt het meest vergroot door:


Kies het juiste antwoord:
het overgaan van horizontale op verticale polarisatie
het overgaan van enkelzijbandmodulatie op frequentiemodulatie
een opendipool te voorzien van een reflector
het vervangen van een open dipool door een gevouwen dipool

Vraag 5
Een zendantenne met richtwerking wordt toegepast:


Kies het juiste antwoord:
om een goede aanpassing aan de zender te verkrijgen
om uitstraling van harmonischen te voorkomen
om een grotere afstand te kunnen overbruggen
om een groter frequentiebereik te krijgen