[ Welkom ] [ Het waarom ] [ QTH Locator ] [ PA4TON ] [ Examen eisen ] [ Examens 1 ] [ Examens 2 ]
[ Examens 3 ] [ Stel zelf samen ] [ Vragen per Module ] [ Lijsten / Tabellen ] [ Statistieken ] [ Referenties ] [ Linkjes ]

Module : Antennes


Totaal aantal vragen : 10

Vraag 1
Een antenne straalt in het horizontale vlak gelijkmatig in alle richtingen.

Deze antenne kan zijn een:


Kies het juiste antwoord:
groundplane
paraboolantenne
yagi
middengevoede horizontale dipool

Vraag 2
Bij een groundplane antenne staan de radialen vaak onder een hoek van ongeveer 120 graden ten opzichte van de straler.

Dit wordt gedaan om:


Kies het juiste antwoord:
de voetpunt-impedantie dicht bij 50 ohm te brengen
de voetpunt-impedantie dicht bij 300 ohm te brengen
het optreden van mantelstromen te voorkomen
de stralingshoek te vergroten

Vraag 3
De voetpunt-impedantie van een groundplane antenne, waarvan de radialen naar beneden worden gebogen, zal:


Kies het juiste antwoord:
hoger worden
lager worden
zuiver capacitief worden
gelijk blijven

Vraag 4
De voetpunt-impedantie van een kwartgolf verticale hf-antenne op een goed geleidend horizontaal grondvlak is ongeveer:


Kies het juiste antwoord:
52 Ω
75 Ω
18 Ω
36 Ω

Vraag 5
Een verticale antenne heeft een lengte van 10 meter.
De impedantie van de antenne is ongeveer 36 ohm.

De zendfrequentie is ongeveer:Kies het juiste antwoord:
30 MHz
7,5 MHz
15 MHz
10 MHz