[ Welkom ] [ Het waarom ] [ QTH Locator ] [ PA4TON ] [ Examen eisen ] [ Examens 1 ] [ Examens 2 ]
[ Examens 3 ] [ Stel zelf samen ] [ Vragen per Module ] [ Lijsten / Tabellen ] [ Statistieken ] [ Referenties ] [ Linkjes ]

Module : Antennes


Totaal aantal vragen : 10

Vraag 1
De resonantiefrequentie van een antenne wordt verhoogd door:


Kies het juiste antwoord:
de opstelhoogte van het stralende element te verkleinen
een aardvlak aan te brengen
het stralende element te verlengen
het stralende element te verkorten

Vraag 2
Als het stralende deel van een antenne langer wordt gemaakt dan zal zijn resonantiefrequentie:


Kies het juiste antwoord:
geheel verdwijnen
hoger worden
gelijk blijven
lager worden

Vraag 3
Twee dipolen zijn via een open voedingslijn verbonden met een 14 MHz zender.
Het zendvermogen is 100 watt.
De demping van de voedingslijn naar de zender is 1 dB.

Het effectieve uitgestraalde vermogen (ERP) bedraagt:Kies het juiste antwoord:
200 W
400 W
100 W
50 W

Vraag 4
Een open halvegolf dipool in de vrije ruimte heeft in het midden een impedantie van ongeveer:


Kies het juiste antwoord:
600 Ω
72 Ω
36 Ω
240 Ω

Vraag 5
Door het aanbrengen van seriespoelen in een dipoolantenne zal de:


Kies het juiste antwoord:
resonantiefrequentie niet veranderen
resonantiefrequentie hoger worden
resonantiefrequentie lager worden
opstraalhoek veranderen