[ Welkom ] [ Het waarom ] [ QTH Locator ] [ PA4TON ] [ Examen eisen ] [ Examens 1 ] [ Examens 2 ]
[ Examens 3 ] [ Stel zelf samen ] [ Vragen per Module ] [ Lijsten / Tabellen ] [ Statistieken ] [ Referenties ] [ Linkjes ]

Module : Antennes


Totaal aantal vragen : 10

Vraag 1
Een afgestemde draadantenne is aan één einde met een aanpaseenheid op een werkende zender aangesloten.

Aan het andere einde van de antenne is er een:


Kies het juiste antwoord:
spanningsmaximum en een stroomminimum
spanningsminimum en een stroomminimum
spanningsminimum en een stroommaximum
spanningsmaximum en een stroommaximum

Vraag 2
Een afgestemde draadentenne is aan één einde met een aanpaseenheid op een werkende zender aangesloten.

Aan het andere einde van de antenne is er een:


Kies het juiste antwoord:
spanningsmaximum en een stroomminimum
spanningsminimum en een stroommaximum
spanningsminimum en een stroomminimum
spanningsmaximum en een stroommaximum

Vraag 3
De polarisatie van de door een yagi-antenne uitgestraalde golf wordt bepaald door:


Kies het juiste antwoord:
de stand van de straler
het aantalelementen
de afstand tussen de elementen
de antennehoogte

Vraag 4
Stelling 1:
Met een antennedraad evenwijdig aan het aardoppervlak wordt een verticaal
gepolariseerde golf opgewekt;


Stelling 2:
Met een antennedraad evenwijdig aan het aardoppervlak wordt een horizontaal
gepolariseerde golf opgewekt.


Wat is juist?


Kies het juiste antwoord:
alleen stelling 1
alleen stelling 2
geen van beide stellingen
stelling 1 en 2

Vraag 5
Een koperdraad wordt voldoende hoog en vrij opgehangen als antenne. Een kant eindigt op een isolator.

De andere kant van de antenne heeft t.o.v. aarde een lage impedantie voor een zendsignaal indien de koperdraadlengte elektrisch gelijk is aan:


Kies het juiste antwoord:
1/4 golflengte
1/8 golflengte
1/2 golflengte
1 golflengte