[ Welkom ] [ Het waarom ] [ QTH Locator ] [ PA4TON ] [ Examen eisen ] [ Examens 1 ] [ Examens 2 ]
[ Examens 3 ] [ Stel zelf samen ] [ Vragen per Module ] [ Lijsten / Tabellen ] [ Statistieken ] [ Referenties ] [ Linkjes ]

Module : Zenders


Totaal aantal vragen : 10

Vraag 1
De componenten L1, C2, C4, L2, C5 en C6 vormen gezamenlijk een:Kies het juiste antwoord:
bandfilter
T-filter
π-filter
seriekring

Vraag 2
De componenten C9 en L3 vormen hier een:Kies het juiste antwoord:
bandfilter
faagdoorlaatfilter
parallelkring
seriekring

Vraag 3
Smoorspoel rfc3 dient voor de instelling:Kies het juiste antwoord:
van de tegenkoppeling
in klasse A
in klasse A/B
in klasse B

Vraag 4
Transistor Q2:Kies het juiste antwoord:
is het sleutelfilter
is een scheidingstrap
is een frequenie-vermenigvuldigingstrap
zorgt voor de werkpuntstabilisatie van Q1

Vraag 5
R1 en R2:Kies het juiste antwoord:
zorgen voor de tegenkoppeling van Q1
dienen voor het dempen van het kwartskristal
voorkomen sleutelklikken en chirps
zorgen voor de werkpuntinstelling van Q1