[ Welkom ] [ Het waarom ] [ QTH Locator ] [ PA4TON ] [ Examen eisen ] [ Examens 1 ] [ Examens 2 ]
[ Examens 3 ] [ Stel zelf samen ] [ Vragen per Module ] [ Lijsten / Tabellen ] [ Statistieken ] [ Referenties ] [ Linkjes ]

Module : Zenders


Totaal aantal vragen : 10

Vraag 1
Zie afbeelding
Dit is een deel van een:Kies het juiste antwoord:
EZB-zender
CW-zender
AM-zender
FM-zender

Vraag 2
Dit is een deel van een:Kies het juiste antwoord:
AM zender
CW zender
FM zender
EZB zender

Vraag 3
R5 heeft ten doel:Kies het juiste antwoord:
het aanbieden van de juiste stroom door D2
voedingsspanningontkoppeling voor Q1 samen met C5
stroombegrenzing door D1
hoogfrequent tegenkoppelling van Q1

Vraag 4
Voor een bruikbare modulatie zal de waarde van R1 liggen in de ordegrootte van:Kies het juiste antwoord:
100 kΩ
10 Ω
1 Ω
600 Ω

Vraag 5
Zie afbeelding
R2 en R3:Kies het juiste antwoord:
dienen voor demping van het kwartskristal X
zorgen voor de werkpuntinstelling van Q1
dienen voor de tegenkoppeling van Q1
worden gebruikt voor het instellen van de frequentiezwaai