[ Welkom ] [ Het waarom ] [ QTH Locator ] [ PA4TON ] [ Examen eisen ] [ Examens 1 ] [ Examens 2 ]
[ Examens 3 ] [ Stel zelf samen ] [ Vragen per Module ] [ Lijsten / Tabellen ] [ Statistieken ] [ Referenties ] [ Linkjes ]

Module : Zenders


Totaal aantal vragen : 10

Vraag 1
Een enkelzijbandzender werkt met een draaggolfoscillator op 1 MHz.
Het zijbandfilter laat uitsluitend signalen in de lage zijband door.

Voor spraaksignalen met frequenties tussen 300 Hz en 3000 Hz zijn de grenzen van de doorlaatband van dit filter:


Kies het juiste antwoord:
997,7 kHz en 1003,3 kHz
997 kHz en 999,7 kHz
1000,3 kHz en 1003 kHz
997 kHz en 1003 kHz

Vraag 2
Een zender voor 144 MHz werkt met een kristaloscillator op 18 MHz.

Indien de oscillatorfrequentie 1 kHz verloopt, verloopt de zendfrequentie:


Kies het juiste antwoord:
1 kHz
8 kHz
18 kHz
144 kHz

Vraag 3
Een EZB-zender met onderdrukte draaggolf wordt gemoduleerd met spraak waaruit alle frequenties beneden 500 Hz en boven 2500 Hz zijn gefilterd.

De bandbreedte van deze zender is:


Kies het juiste antwoord:
2000 Hz
500 Hz
2500 Hz
5000 Hz

Vraag 4
In een EZB-zender wordt de lage zijband opgewekt op een draaggolffrequentie van 1 MHz.
Dit signaal wordt in een mengtrap gemengd met dat van een oscillator op 4 MHz.

Aan de uitgang van de mengtrap vinden we onder andere een éénzijbandsignaal op:


Kies het juiste antwoord:
4 MHz met de hoge zijband
3 MHz met de lage zijband
5 MHz met de hoge zijband
5 MHz met de lage zijband

Vraag 5
Een ideale enkelzijband-telefoniezender met onderdrukte draaggolf op 7 MHz, zendt de hoge zijband uit.
De modulatie bestaat uit sinusvormige signalen van 1000 en 1800 Hz.

In het uitgezonden frequentiespectrum zijn componenten aanwezig op:


Kies het juiste antwoord:
6999 kHz en 6998,2 kHz
7001 kHz en 7001,8 kHz
7002,8 kHz en 7000,8 kHz
7000 kHz, 7001 kHz, 7001,8 kHz en 7002,8 kHz