[ Welkom ] [ Het waarom ] [ QTH Locator ] [ PA4TON ] [ Examen eisen ] [ Examens 1 ] [ Examens 2 ]
[ Examens 3 ] [ Stel zelf samen ] [ Vragen per Module ] [ Lijsten / Tabellen ] [ Statistieken ] [ Referenties ] [ Linkjes ]

Module : Zenders


Totaal aantal vragen : 10

Vraag 1
In de uitgang van een FM-zender is een pi-filter geplaatst.

Dit filter heeft als doel:


Kies het juiste antwoord:
het verkleinen van de frequentiezwaai
het verkleinen van de staandegolfverhouding op de kabel
het verhogen van de antennewinst
het aanpassen van de zender aan de antennekabel

Vraag 2
Voor een telegrafiezender (A1A) geldt:


Kies het juiste antwoord:
de frequentiestabiliteit is niet belangrijk omdat er geen spraakmodulatie wordt toegepast
de bandbreedte van het uitgezonden signaal is nul hertz
alle trappen kunnen in klasse C worden ingesteld
er kan alleen in de eindtrap worden gesleuteld

Vraag 3
Voor een EZB-zender geldt:


Kies het juiste antwoord:
de trappen na de balansmodulator moeten in klasse A of B worden ingesteld
er kan geen frequentietransformatie worden toegepast
de zendereindtrap mag in klasse C worden ingesteld
in de trappen na de balansmodulator mag frequentievermenigvuldiging worden toegepast

Vraag 4
Als een niet-lineaire zenderversterker gebruikt wordt voor EZB-telefonie dan:


Kies het juiste antwoord:
ontstaat er vervorming
wordt de bandbreedte kleiner
wordt de zijband omgekeerd
wordt de verstaanbaarheid verbeterd

Vraag 5
In een EZB-zender wordt een zijbandfilter toegepast.

Dit filter is geplaatst tussen:


Kies het juiste antwoord:
de balansmodulator en de daaropvolgende versterkertrap van de zender
de microfoon en de microfoonversterker
de draaggolfgenerator en de balansmodulator
de microfoonversterker en de balansmodulator