[ Welkom ] [ Het waarom ] [ QTH Locator ] [ PA4TON ] [ Examen eisen ] [ Examens 1 ] [ Examens 2 ]
[ Examens 3 ] [ Stel zelf samen ] [ Vragen per Module ] [ Lijsten / Tabellen ] [ Statistieken ] [ Referenties ] [ Linkjes ]

Module : Zenders


Totaal aantal vragen : 10

Vraag 1
In een 2-meter FM-zender worden drie frequentie-vermenigvuldigtrappen toegepast.
Deze trappen vermenigvuldigen 2 maal,3 maal en 3 maal.

De oscillatorfrequentie is ongeveer:


Kies het juiste antwoord:
8 MHz
12 MHz
24 MHz
18 MHz

Vraag 2
In een zenderstuurtrap wordt het signaal van een kristaloscillator gemengd met dat van een variabele oscillator.

Voor het zendbereik tussen 3,5 - 3,8 MHz komt de volgende combinatie in aanmerking:


Kies het juiste antwoord:
kristaloscillater 2,6 MHz; variabele oscillator 1,2 - 1,5 MHz
kristaloscillator 9,3 MHz; variabele osciliator 5,5 - 5,8 MHz
kristaloscillator 4,0 MHz; variabele oscillator 400 - 700 kHz
kristaloscillator 3,5 MHz; variabele osciliator 200 - 500 kHz

Vraag 3
De frequentiezwaai van het antennesignaal is 12 kHz.

De frequentiezwaai van de oscillator is:Kies het juiste antwoord:
3 kHz
36 kHz
4 kHz
12 kHz

Vraag 4
De oscillator van een 2-meter FM-zender heeft een frequentie van 36 MHz en wordt gemoduleerd zodat een frequentiezwaai van 1 kHz ontstaat.
Het uitgezonden signaal wordt door vermenigvuldiging verkregen.

De frequentiezwaai daarvan is:


Kies het juiste antwoord:
0,25 kHz
1 kHz
2 kHz
4 kHz

Vraag 5
Een 432 MHz zender bestaat uit een gemoduleerde oscillator op 18 MHz, gevolgd door frequentievermenigvuldig trappen.
De frequentiezwaai van het 432 MHz signaal is 1440 Hz

De frequentiezwaai van het oscillatorsignaal is:


Kies het juiste antwoord:
1440 Hz
60 Hz
2880 Hz
450 Hz