[ Welkom ] [ Het waarom ] [ QTH Locator ] [ PA4TON ] [ Examen eisen ] [ Examens 1 ] [ Examens 2 ]
[ Examens 3 ] [ Stel zelf samen ] [ Vragen per Module ] [ Lijsten / Tabellen ] [ Statistieken ] [ Referenties ] [ Linkjes ]

Module : Ontvangers


Totaal aantal vragen : 10

Vraag 1
De voedingsspanningen worden afgevlakt door de condensatoren:Kies het juiste antwoord:
C26 en C27
C21 en C29
C14 en C17
C22 en C24

Vraag 2
De hoogfrequentversterker is opgebouwd rond transistor:Kies het juiste antwoord:
Q2
Q1
Q5
Q6

Vraag 3
De condensator C22 heeft bij voorkeur een waarde van ongeveer:Kies het juiste antwoord:
100 μF
10 pF
100 nF
1000 pF

Vraag 4
De gestabiliseerde voedingsspanning wordt verkregen met behulp van:Kies het juiste antwoord:
D5 en R26
T2
Q5
D1 en D2

Vraag 5
Zie afbeelding
Deze ontvanger is geschikt te maken voor CW-ontvangst (AIA) door toevoeging van een:Kies het juiste antwoord:
hf-versterkingsregeling
BFO
CW-filter
flankdetector